LILI – přípravek na mytí plastových povrchů, krytin, dlažeb a obkladů

Superkoncentrám Lili je určen an údržbu plastových podlahových krytin, umakartu, dlažby a obkladů,  plastových povrchů. 

Cena ředěného produktu je 22,54 Kč

Použití k čištění: 

  •  podlahových krytin z PVC, zahradního nábytku, plastového nádobí
  • pilových kotoučů od smůly
  • některých druhů lyžařskkých vosků, lepidel, barev
  • černých skvrn z podlah od gumových podrážek či kol
  • hmyz z oken automobilů

Prostředek je snadno odbouratelný v přírodě


265,00 Kč